Danse- og bevægelsesterapi

Dance Movement Therapy bruger kroppen, bevægelsen og dansen som en måde at udtrykke sig på og finder måder at udforske og adressere psykiske problemer eller vanskeligheder. Det er en tilgang til psykoterapeutisk behandling, der ikke er afhængig af at tale om problemer som den eneste måde at finde løsninger på.

Danse- bevægelses terapi kan bidrage til en persons generelle velbefindende og ellers er her eksempler på temaer hvor jeg har stor erfaring. (læs mere uddybende længere nede)

 • Angst
 • Traume
 • Sorg
 • Mental Sundhed
 • Omsorgstræthed
 • Compassion

Danse- og bevægelsesterapi

Dance Movement Therapy bruger kroppen, bevægelsen og dansen som en måde at udtrykke sig på og finder måder at udforske og adressere psykiske problemer eller vanskeligheder. Det er en tilgang til psykoterapeutisk behandling, der ikke er afhængig af at tale om problemer som den eneste måde at finde løsninger på.

Danse- bevægelses terapi kan bidrage til en persons generelle velbefindende og ellers er her eksempler på temaer hvor jeg har stor erfaring.

 • Angst
 • Sorg 
 • Traume
 • Mental Sundhed
 • Omsorgstræthed
 • Compassion

Både for grupper og individuelt

Hvordan foregår det, Individuelt

Vi starter med at snakke om hvad du går og tumler med, hvilke problematikker du har. Det tager ca. 10 -15 min.

Herefter går vi oftest ud på gulvet og arbejder videre med dit tema gennem dine egne bevægelser. Vi starter med at du bliver grounded og centreret, og jeg støtter dig til din undersøgelse hvor du har ressourcer i din krop. Når du opdager / finder ud af dette, er der et fundament for at arbejde videre ind i din problematik. Mod slut sidder eller ligger du i stilhed og fordøjer din session, og det du har opdaget hos dig selv. Vi arbejder ca. 30 min. – 45 min.

Herefter opsummerer vi kort, og snakker om hvordan du kan tage det med dig videre ud i livet. Det varer ca. 10-15 min

Hele sessionen 1 time – 1 time og 15 min.

Hvordan foregår det, i Gruppe

Med danseterapi i gruppe er der flere muligheder.

Eget tema

 1. Vi starter i en cirkel og alle deltager fortælle om hvad de gerne vil arbejde med. Her er det egene problematiker, der bringes op. Herefter gå vi på gulvet. Vi starter med med opvarmning for at vække kroppen, for at komme i kontakt me denne. Herefter udforskes eget tema med de bevægelser der naturligt kommer. Dette gøre med støtte fra terapeuten, der giver hjælper dig med at finde ud at hvad dine bevægelser fortæller, og samtidig for det koblet til din problematik og de følelser der knyttet an til problematiken.
 2. Mod slut samles ind, og når bevægelser er faldet til ro sidder eller ligger i ned for at fordøje.
 3. Der samles op i plenum, hvordan bringe det nye med dig videre i livet.

Et fælles tema givet af Terapeuten (eks. balance, kontakt, grænser, kraft)

 1. Der tages gerne udgangspunkt i et tema og ud fra det begynder man at arbejde individuelt.
 2. Men ellers er selve rammerne for processen den samme som når der arbejdes med individuelt tema.

 

Det kan en Danse Bevægelses Terapeut fx hjælpe med

N

Angst

Dans og Bevægelses terapi praksis kan reducere ængstelige tanker og skabe en større følelse af ro og empowerment ved at udfordre og engagere kroppen og reducere sindets overaktivitet. Fysisk bevægelse giver også en mulighed for at flytte det parasympatiske nervesystem fysiologisk ud af kamp-eller-flugt-responsen..

N

Sorg

Den nyeste forskning viser at sorg aldrig forsvinder, men at vi henad vejen kan lære at rumme den i vores indre. Dans/bevægelsesterapi kan hjælpe med at finde ressourcer i kroppen som derfra kan rumme sorgen. 

N

Traumer

Dans/bevægelsesterapi er en mangefacetteret tilgang til helbredelse af de følelsesmæssige og fysiske påvirkninger af traumer. Det primære mål er at opbygge nye psykofysiske kapaciteter gennem udvidelse af udtryksfrihed, styrkelse af selvværd og udvikling af nye følelsesmæssige ressourcer.  Tilgangen prioriterer følelsesmæssig sikkerhed og den forsigtige titrering af traumeopsvingsoplevelser. 

N

Kroniske smerter

Kroniske smerter er af betydelig global bekymring. Der er voksende beviser for, at krop-sind-terapier og psykologiske tilgange kan bidrage til at ændre kroniske smerteopfattelser.

 Når man danser bliver der frigivet forskellige transmitterstoffer hvoraf det ene er endorfin. Endorfinerne fungerer som kroppens egen smertestillende stof. Endorfinerne frigives for det meste når kroppen oplever smerte, men der kan også forekomme en øget produktion af endorfiner når man for eksempel oplever glæde, latter og succes. Der sker derfor en øget endorfinproduktion når man danser, fordi langt de fleste oplever latter og glæde. Det er bl.a denne fokus ændring dans/bevægelses terapi kan hjælpe med hos personer med  kroniske smerter.

.

N

Rumme svære følelser og forbedring af din mentale sundhed

At være med svære følelser som ex vrede, sorg, angst, skam og skyld kan være svært. Nogle gange har vi bare lyst til at forsvinde væk fra vores egen krop. Det er ikke muligt. Derfor kan det være godt at lære de forskellige følelser at kende i sin egen krop, ligeså at lære at mærke, der stadig er ressourcer derinde. De ressourcer hjælper skal hjælpe dig til at rumme det svære for herigennem at hele

Når vi træner gennem sansning, krop, og kroppens bevægelser, at have et bevidst nærvær på krop, tanker, følelser og adfærd så øges vores mulighed på at kunne ændre det der ikke er godt for os, og dermed øges vores mentale sundhed.

N

Kroniske lidelser ex. parkinson

Dans og musik har gennem forskning tydeligt vist, at det har en positiv indflydelse på hjernen, koordination, balance, styrke og HUMØRET.  

Programmerne er specielt tilrettelagt af Mette Ørbæk, og inspireret af Dance for PD® som kort kan beskrives således: Alle kan være med i disse kreative danseklasser der bygger på det roste og forsknings støttede globale program Dance for PD®, der hylder kreativitet, fællesskab, bevægelse og musik. Med en kunstnerisk komponent som katalysator integreres forskellige danseformer og fokus er på glæden ved at danse og på – gennem stimulerende kognitiv aktivitet – at udvikle deltagernes fleksibilitet, balance, gang og koordinering og lade kroppens mange muligheder for at udtrykke sig og fortælle historier med at forbinde det mentale med det fysiske.

Citat

”All the stresses of our lives are stored in and affect the body, often creating distress and imbalance, which are reflected in our emotional and mental states. Our bodies contain our life stories just as they contain bones, muscles, organs, nerves and blood.”
(Halprin, 2003)

Skal vi snakke sammen?

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Danse/bevægelses terapi?

DMT er defineret som “den terapeutiske brug af bevægelse til at fremme den følelsesmæssige, kognitive, fysiske, spirituelle og sociale integration af individet.” Somatisk bevidsthed og kinæstetisk empati, bevægelse som kreativt selvudtryk og dans som non-verbal interaktion, er kernekomponenterne i DMT (European Association of Dance Movement Therapy 2013, s.14)

Hvem kan have gavn af dansebevægelsesterapi?

Danse-/bevægelsesterapi har en bred vifte af sundhedsmæssige fordele, der er klinisk effektive til at forbedre kropsopfattelse, selvværd, fokus, opmærksomhed, kommunikationsevner og selvbevidsthed. Det har vist sig at reducere stress, frygt og angst, samt mindske følelser af isolation, kropsspændinger, kroniske smerter og depression.

Dans vs. danseterapi: Hvad er forskellen?

Dans er en performancekunstform, der normalt består af stiliserede eller koreograferede bevægelsessekvenser.
Dans kan være terapeutisk, og der findes der mange fri guidede danseformer, ex. de 5 rytmer.
Danse-/bevægelsesterapi er først og fremmest en form for psykoterapi, faciliteret af en terapeut med min 3 års studie eller en Psykoterapeut. Der bruger bevægelse, en komponent af dans, til at hjælpe med følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer. I dans/bevægelsesterapi kommer ”dansen” fra individet, ikke terapeuten, som et organisk udtryk for selvet. Et af terapeutens ansvar er at støtte og validere det pågældende individs eksistens gennem vidne til og endda spejlende bevægelser, der opstår i den terapeutiske relation.

Hvordan ser en session ud?

Danse-/bevægelsesterapisessioner kan ligne en samtaleterapisession og varierer meget afhængigt af den enkelte. Det er ofte op til patienten, hvor stor bevægelsen er, eller hvor overbærende den kan være. Det kan inkorporere åndedrætsøvelser, meditation, mindfulness, udstrækning og, ja, dans, foruden verbal bearbejdning. Det kan gøres individuelt, som et par eller endda i en gruppe. Sessioner finder sted på hospitaler, plejehjem, dagcentre, skoler, studier, hjem og kontorer rundt om i verden. Det er en holistisk kropsbaseret terapi, der kan udføres stående, siddende eller endda fra en persons seng.

Hvad er fordelene ved dans/bevægelsesterapi?

Danse-/bevægelsesterapi kan gavne mennesker i alle aldre, evner og livsbetingelser, fordi den støtter individet på et kropsniveau, hvor de er i det specifikke tidspunkt. Danse-/bevægelsesterapi har en bred vifte af sundhedsmæssige fordele, der er klinisk effektive til at forbedre kropsopfattelse, selvværd, fokus, opmærksomhed, kommunikationsevner og selvbevidsthed. Det har vist sig at reducere stress, frygt og angst, samt mindske følelser af isolation, kropsspændinger, kroniske smerter og depression. Derudover kan det forbedre funktionen af ​​kroppens kredsløbs- og åndedrætssystemer. Det er blevet brugt med personer, der beskæftiger sig med, kræft, kroniske smerter, depression, demens, psykisk sygdom, humør- og angstlidelser, bevægelsesforstyrrelser, sansebehandlingsforstyrrelser, traumer og endda vold forebyggelse. Danse-/bevægelsesterapi giver et individ mulighed for at udforske identitet på cellulært niveau, det gør det muligt for en person at sidde i noget, der måske er mindre behageligt, og letter udtryk for det, der ofte er for dybt til ord.

Hvilke præmisser bygger Dance/Bevægelsesterapi på?

Bevægelse er et sprog:
Vores første sprog. Nonverbal og bevægelseskommunikation begynder i fosterstadit og fortsætter gennem hele livet. Danse-/bevægelsesterapeuter mener, at det nonverbale sprog er lige så vigtigt som det verbale sprog og bruger begge kommunikationsformer i den terapeutiske proces.

Sind, krop og ånd hænger sammen.
Bevægelse kan være funktionel, kommunikativ, udviklende og ekspressiv. Danse-/bevægelsesterapeuter observerer, vurderer og griber ind ved at se på bevægelse, gennem disse linser, som den kommer frem i den terapeutiske relation i den terapeutiske session. Bevægelse er både et vurderingsværktøj og en primær interventionsform.

Alt det praktiske

Danse Bevægelses Terapi
 • Individuelt
 • Gruppe

Læs mere om forskellene i boksene herunder.

Individuelt
 1. Hvordan foregår det, Individuelt

  Vi starter med at snakke om hvad du går og tumler med, hvilke problematikker du har. Det tager ca. 10 -15 min.

  Herefter går vi oftest ud på gulvet og arbejder videre med dit tema gennem dine egne bevægelser. Vi starter med at du bliver grounded og centreret, og jeg støtter dig til din undersøgelse hvor du har ressourcer i din krop. Når du opdager / finder ud af dette, er der et fundament for at arbejde videre ind i din problematik. Mod slut sidder eller ligger du i stilhed og fordøjer din session, og det du har opdaget hos dig selv. Vi arbejder ca. 30 min. – 45 min.

  Herefter opsummerer vi kort, og snakker om hvordan du kan tage det med dig videre ud i livet. Det varer ca. 10-15 min

  Hele sessionen 1 time – 1 time og 15 min.

Gruppe
 1. Hvordan foregår det, i Gruppe

  Med danseterapi i gruppe er der flere muligheder.

  Eget tema

  1. Vi starter i en cirkel og alle deltager fortælle om hvad de gerne vil arbejde med. Her er det egene problematiker, der bringes op. Herefter gå vi på gulvet. Vi starter med med opvarmning for at vække kroppen, for at komme i kontakt me denne. Herefter udforskes eget tema med de bevægelser der naturligt kommer. Dette gøre med støtte fra terapeuten, der giver hjælper dig med at finde ud at hvad dine bevægelser fortæller, og samtidig for det koblet til din problematik og de følelser der knyttet an til problematiken.
  2. Mod slut samles ind, og når bevægelser er faldet til ro sidder eller ligger i ned for at fordøje.
  3. Der samles op i plenum, hvordan bringe det nye med dig videre i livet.

   Et fælles tema givet af Terapeuten (eks. balance, kontakt, grænser, kraft)

  1. Der tages gerne udgangspunkt i et tema og ud fra det begynder man at arbejde individuelt.
  2. Men ellers er selve rammerne for processen den samme som når der arbejdes med individuelt tema.
Pris

Individuelt: 800 kr / session (1 time)

Ved åbne grupper og ved 1 terapeut 2000 kr/person. 

5 gange i alt og Sessionen er ca 2 timer ialt.

Gruppe størrelse: min 4 og max 8 personer.

Booking

Du booker ved at konkakte mig på enten tlf. 51 51 10 17 eller mette@dancemovement.dk

Vi har i Enhed for Sundhedstjenesteforskning / Center for Patientkommunikation, Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus, haft fornøjelsen af, i samarbejde med Mette Ørbæk, at kunne tilbyde en medarbejderworkshop med titlen ”Kan man blive bedre til at kommunikere ved at danse?”.Mette havde sammensat et såvel teoretisk som praktisk program, som passede godt ind i den sundhedsprofessionelle ramme. Hun balancerede således workshoppens indhold, så det skabte genklang i forhold til de kommunikative udfordringer, som man kan stå i som sundhedsprofessionel.

Jette Ammentorp, forskningsleder, professor, Ph.d., cand.scient.san

Efter en times danseterapi havde jeg det som om, jeg havde fået den dejligste omgang massage. Jeg var så afslappet og fuld af velvære – energien strømmede simpelthen igennem mig på en ny og anderledes måde, som jeg aldrig har prøvet før.

Kristina V. Jensen

Jeg har modtaget 3 sessioner online danseterapi. Det var en rigtig god oplevelse. Selvom vores session var online, var det næsten som at være i rummet med Mette – jeg følte mig på intet tidspunkt alene eller utryg. Mette satte noget musik på og vi dansede sammen til musikken. Mette kunne via computeren se de bevægelser, som jeg udførte, hvilket gav os mulighed for at udforske, hvem jeg er og hvilke problemer, som jeg havde fortrængt eller ikke kunne sætte ord på. Jeg lærte også, hvordan danseterapien på en dejlig blid måde, kan hjælpe mig med at flytte mig, grounde mig samt gøre hverdagen meget mere rolig. Jeg lærte, hvordan jeg via mine bevægelser kunne styrke mit selvværd. Jeg har en meget bedre søvn nu. En rigtig god oplevelse som kun kan anbefales.

Elisa