Det hjælper jeg med

 Jeg hjælper mennesker med at rumme & håndtere svære følelser der opstår i konflikten til sig selv & andre herunder

N

Angst

Dans og Bevægelses terapi praksis kan reducere ængstelige tanker og skabe en større følelse af ro og empowerment ved at udfordre og engagere kroppen og reducere sindets overaktivitet. Fysisk bevægelse giver også en mulighed for at flytte det parasympatiske nervesystem fysiologisk ud af kamp-eller-flugt-responsen..

N

Sorg

Den nyeste forskning viser at sorg aldrig forsvinder, men at vi henad vejen kan lære at rumme den i vores indre. Dans/bevægelsesterapi kan hjælpe med at finde ressourcer i kroppen som derfra kan rumme sorgen. 

N

Traumer

Dans/bevægelsesterapi er en mangefacetteret tilgang til helbredelse af de følelsesmæssige og fysiske påvirkninger af traumer. Det primære mål er at opbygge nye psykofysiske kapaciteter gennem udvidelse af udtryksfrihed, styrkelse af selvværd og udvikling af nye følelsesmæssige ressourcer.  Tilgangen prioriterer følelsesmæssig sikkerhed og den forsigtige titrering af traumeopsvingsoplevelser. 

N

Smertelindring gennem bevægelse

Kroniske smerter er af betydelig global bekymring. Der er voksende beviser for, at krop-sind-terapier og psykologiske tilgange kan bidrage til at ændre kroniske smerteopfattelser.

 

Når man danser bliver der frigivet forskellige transmitterstoffer hvoraf det ene er endorfin. Endorfinerne fungerer som kroppens egen smertestillende stof. Endorfinerne frigives for det meste når kroppen oplever smerte, men der kan også forekomme en øget produktion af endorfiner når man for eksempel oplever glæde, latter og succes. Der sker derfor en øget endorfinproduktion når man danser, fordi langt de fleste oplever latter og glæde. Det er bl.a denne fokus ændring dans/bevægelses terapi kan hjælpe med hos personer med  kroniske smerter.

N

Kropslig lederskab

Ved at bruge kroppens bevægelse som et redskab, gør det, det muligt at reflektere indre følelsesmæssige tilstande og ændringer i ens adfærd. Det kan føre til ændringer i psyken og således fremme dit autentiske lederskab.

N

Dans for sundhed til kroniske lidelser ex. parkinson

Dans og musik har gennem forskning tydeligt vist, at det har en positiv indflydelse på hjernen, koordination, balance, styrke og HUMØRET.  

Programmerne er specielt tilrettelagt af Mette Ørbæk, og inspireret af Dance for PD® som kort kan beskrives således: Alle kan være med i disse kreative danseklasser der bygger på det roste og forsknings støttede globale program Dance for PD®, der hylder kreativitet, fællesskab, bevægelse og musik. Med en kunstnerisk komponent som katalysator integreres forskellige danseformer og fokus er på glæden ved at danse og på – gennem stimulerende kognitiv aktivitet – at udvikle deltagernes fleksibilitet, balance, gang og koordinering og lade kroppens mange muligheder for at udtrykke sig og fortælle historier med at forbinde det mentale med det fysiske.

 .

Udviklet af Mette Korshøj