Det tilbyder jeg

Private

Står du på en skillevej i livet, er syg, er pårørende til en syg eller står du i en situation, hvor du kan mærke du har brug for støtte til at komme igennem den svære periode? Kan du samtidig mærke at du er nødt til at have hele dig med – også din krop – i dit arbejde med dig? Tag gerne fat i mig. 

Arbejdspladsen

Er I en arbejdsplads, der ved, hvor vigtigt det er at kunne kommunikere med kroppen og gerne vil blive bedre?
Vil du gerne stå stærkere i dit lederskab – med kroppen i centrum?
Står I som arbejdsplads og gerne vil vide hvordan Dans & Bevægelse kan være med til at højne medarbejdernes Mentale Sundhed?
Lad os få en dialog!

Private

Danse- og bevægelsesterapi

Dance Movement Therapy bruger kroppen, bevægelsen og dansen som en måde at udtrykke sig på og finder måder at udforske og adressere psykiske problemer eller vanskeligheder. Det er en tilgang til psykoterapeutisk behandling, der ikke er afhængig af at tale om problemer som den eneste måde at finde løsninger på.

Psykoterapi gennem kroppen

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst. Hos mig involverer vi kroppen og bevægelser til støtte til at forløse og finde svar.

Dans & Livsglæde for personer med en kronisk lidelse

Bevægelse til musikDans og musik har igennem forskning tydeligt vist, at det har en positiv indflydelse på hjernen, koordination, balance, styrke og HUMØRET.

Alle kan være med – så hold dig ikke tilbage, også selvom du f.eks er dårligt gående, bruger rollator eller kørestol.

Arbejdspladsen

Foredrag og workshops

På mine Workshops og Foredrag vil nærværet, det sanselige og kropslige altid være i fokus, og altid tilrettelagt så der er en kobling til de emner, I har i fokus. 

Temaer kunne være:

  • Krop & Ledelse – embodied leadership”
  • Dans arbejdsglæden frem!
  • Dans – og bevæg jeres værdier!
  • Dans- og bevægelse som sundhedsfremmende foranstaltning for kvalitet af liv og trivsel.
  • Kan man blive bedre til at kommunikere ved at danse?

Danse- og bevægelsesterapi

Dance Movement Therapy bruger kroppen, bevægelsen og dansen som en måde at udtrykke sig på og finder måder at udforske og adressere psykiske problemer eller vanskeligheder. Det er en tilgang til psykoterapeutisk behandling, der ikke er afhængig af at tale om problemer som den eneste måde at finde løsninger på.

Embodied leadership / kropslig lederskab

Vil du have sparring i dit faglige og professionnelle udtryk, i forhold til hvad dine bevægelser fortæller og rummer af emotioner?

Dans som Sundhedsfremmende

Dans, musik og bevægelse har gennem forskning tydeligt vist, at det har en positiv indflydelse på hjernen og mental styrke. 

Programmerne tilrettelægges så der er fokus på

  • Forbedring af den mentale sundhed
  • Positiv effekt på det sociale liv
  • Bedre fysisk sundhed. Eks. forbedringer i forhold til stivhed, balance  og koordinering